Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

Επικοινωνία

Καθ. Α. Σταθόπουλος

Γραφείο: Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών, κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

Τηλέφωνο: +30 210 772.1288
Fax: +30 210 772.2404
E-mail: a.stath@transport.ntua.gr