Μέλη ΔΕΠ

 

Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής

 

210 772 3720

 

laser[at]central.ntua.gr

 

Πάρις Ι. Παντουβάκης, Καθηγητής

 

210 772 1268

 

jpp[at]central.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικό και

Διδακτικό Προσωπικό

 

Δημοσθένης Τουλιάτος, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΗ Karlsruhe

 

210 772 3487

 

dtouliat[at]central.ntua.gr

 

Διονύσης Καλλιάνης, Πολιτικός και Μηχ./γος Μηχανικός

 

210 772 3483

 

dikall[at]central.ntua.gr

 

Κατερίνα Βαράνου, Αγρον. Τοπογρ. Μηχ., MSc(Eng)

 

210 772 3484

 

evaran[at]mail.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία

 

Κατερίνα Μήλεση

 

210 772 3424

 

kmilesi[at]central.ntua.gr