ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

        Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού

(1ο Εξάμηνο, Ομάδα 101)

        Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων Δομικές Μηχανές

(4ο Εξάμηνο)

        Τεχνικό Δίκαιο

(4ο Εξάμηνο, Ομάδα 401)

        Εφαρμοσμένη Οικονομική

(4ο Εξάμηνο, Ομάδα 401)

        Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση

(5ο Εξάμηνο, Ομάδα 101)

        Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με ΗΥ

(5ο Εξάμηνο, Ομάδα 101)

        Διαχείριση Τεχνικών Έργων

(7ο Εξάμηνο)

        Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

(8ο Εξάμηνο, Ομάδα 801)

        Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών (ΒΙΜ)

(9ο Εξάμηνο, Ομάδα 902)

        Πρακτική Άσκηση

(9ο Εξάμηνο)

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

     Στοιχεία Δομικών Μηχανών & Οργάνωσης Εργοταξίων (7ο Εξ., ΚΕΥ)

 

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων, ΕΜΠ

        Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων (Υποχρ.)

        Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ΚΕΥ)

ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών, ΕΜΠ

        Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ΚΕΥ)