ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

image001
uk

 

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ο Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων είναι ένας από τους πέντε Τομείς της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των φοιτητών στη διοίκηση παραγωγής των τεχνικών έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους - από την σύλληψη της αναγκαιότητας κατασκευής τους μέχρι την παράδοση, λειτουργία και συντήρησή τους.

Στον Τομέα υπηρετούν δύο μέλη ΔΕΠ και τρία με μόνιμη σχέση εργασίας (ΕΔΠ και ΕΤΕΠ).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

IMAGE_20130220_20263122.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Κεντρική Σελίδα Ε.Μ.Πολυτεχνείου | Κεντρική Σελίδα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ]

 

2014